Årsmøte KHK 28.03.2018

Skrevet av:
Georg Groven
Publisert:
22.03.2019

Årsmøte KHK 28.03.2018

Kristiansund Håndballklubb avholder  årsmøte torsdag 28. mars kl. 18:00.
Sted: Møterom 2 etg i  Braatthallen

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Valg

Med vennlig hilsen

Styret

 

Generalsponsor

Hovedsponsor

Partneravtale