Oppdatert: Årsmøte Torsdag 11 Juni

Skrevet av:
Georg Groven
Publisert:
14.05.2020
Til medlemmene i Kristiansund Håndballklubb
 

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansund Håndballklubb. Årsmøtet avholdes 11. juni 2020, kl. 18.00
i Auditoriumet i Braatthallen i Kristiansund.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 04. juni 2020 til
sandra@kristiansund-hk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på KHK sin hjemmeside http://www.kristiansund-hk.no/nyheter

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kristiansund Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kristiansund Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se KHK’s lov.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kristiansund Håndballklubb kontaktes på mailadressen
sandra@kristiansund-hk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret 


Relaterte dokument og filer:

 

Generalsponsor

Hovedsponsor

Partneravtale