Innkalling til årsmøte 22. mars

Skrevet av:
Eli Haugsgjerd
Publisert:
25.02.2018

Innkalling til årsmøte 22.03.18

Til medlemmene i Kristiansund håndballklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansund håndballklubb. 
Årsmøtet avholdes den 22.03.18 kl 19.00 i Braatthallen.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen 08.03.18 til okonomi@kristiansund-hk.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
KHK-styret

Generalsponsor

Hovedsponsor

Partneravtale