Inkalling årsmøte 2020

Skrevet av:
Georg Groven
Publisert:
03.03.2020

 

Tittel:                    INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Ingress:               Kristiansund Håndballklubb avholder årsmøte mandag 30. mars kl. 18:00. 

Sted Møterom 2 etg i Braatthallen i Kristiansund

 

Til medlemmene i Kristiansund Håndballklubb

Kristiansund, 26. februar 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansund Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes 30. mars 2020, kl. 18.00. Sted: Møterom 2 etg i Braatthallen i Kristiansund.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2020 til sandra@kristiansund-hk.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på KHK sin hjemmeside http://www.kristiansund-hk.no/nyheter

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kristiansund Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kristiansund Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
KHK’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kristiansund Håndballklubb kontaktes på mailadressen sandra@kristiansund-hk.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

 

 

 

 


Relaterte dokument og filer:

 

Generalsponsor

Hovedsponsor

Partneravtale