Politiattest

Skrevet av:
Eli Haugsgjerd
Publisert:
10.12.2016

Krav om politiattest i Kristiansund Håndballklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norske idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Kristiansund Håndballklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for håndballklubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med Siv Nummedal som er oppnevnt av styret som ansvarlig for ordningen i KHK. Den ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Kontakt info: E-post: numsiv@hotmail.com Mobil: 951 39 477

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Håndballklubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Bekreftelse på formål med politiattest fylles ut av Håndballklubben, og undertegnes av politiattest ansvarlig i klubben.  Siv Nummedal sender bekreftelse til tillitsvalgt for videre elektronisk søknad til politiet  Om søker er under 18 år sendes inn pr. Post.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Håndballklubben.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Kristiansund Håndballklubb ved Siv Nummedal. Kristiansund Håndballklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på samt finne søknadsskjema: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest

Med vennlig hilsen Styret i Kristiansund Håndballklubb

 

Generalsponsor

Hovedsponsor

Partneravtale